Chào mừng khách Tìm kiếm | Chủ đề có bài mới | Thành viên | Đăng nhập | Đăng Ký

Cùng chia sê: Code để tạo một DataList trong ASP.NET Tùy chọn · Xem
itpro
Đã gởi: 06/03/2013 lúc 09:32:18
Danh hiệu: Tân binh
Nhóm: Member

Gia nhập: 22-06-2012
Bài viết: 2
Điểm: 6
Đến từ: Ha Noi
1. Load Dữ Liệu lên DataList

Mã:
protected void LoadDataList()
{
SqlConnection con = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Dha"].ConnectionString);
con.Open();
string sql="select ID,Tilte,Category,Number,DateTime from Employees";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql,con);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "Employees");
DataList1.DataSource = ds.Tables["Employees"];
DataList1.DataBind();
}2. Viết sự kiện (event):

a. Page_load():

Mã:
if (!IsPostBack || DataList1.EditItemIndex==-1)
   {
            LoadDataList();
   }


b. CanelCommand:

Mã:
DataList1.EditItemIndex = -1;
        LoadDataList();


c. DeleteCommand:

Mã:

SqlConnection con = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Dha"].ConnectionString);
con.Open();
string sql = "Delete Employees where ID=@id";
SqlCommand cm = new SqlCommand(sql, con);
cm.Parameters.AddWithValue("@id", ((Label)e.Item.FindControl("Label1")).Text);
cm.ExecuteNonQuery();
LoadDataList();


d. EditCommand:

Mã:
DataList1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
LoadDataList();


e. SelectedIndexchanged:

Mã:
DataList1.DataBind();


f. UpdateCommand:

Mã:
SqlConnection con = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Dha"].ConnectionString);
con.Open();
string sql = "Update Employees set Tilte=@t,Category=@c,Number=@n,DateTime=@d where ID=@id";
SqlCommand cm = new SqlCommand(sql,con);
cm.Parameters.AddWithValue("@id", ((TextBox)e.Item.FindControl("TextBox1")).Text);
cm.Parameters.AddWithValue("@t", ((TextBox)e.Item.FindControl("TextBox2")).Text);
cm.Parameters.AddWithValue("@c", ((TextBox)e.Item.FindControl("TextBox3")).Text);
cm.Parameters.AddWithValue("@n", ((TextBox)e.Item.FindControl("TextBox4")).Text);
cm.Parameters.AddWithValue("@d", ((Calendar)e.Item.FindControl("Calendar1")).SelectedDate);
cm.ExecuteNonQuery();
DataList1.EditItemIndex = -1;
LoadDataList();


APTECH
Đã gởi: 06/03/2013 lúc 09:32:18
 Trở thành Sinh viên ngành Lập trình viên quốc tế khi học xong 12
Ai đang xem chủ đề này?
Khach


Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Diễn đàn chính RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Bản quyền bởi Yet Another Forum.net version 1.9.1.2 (NET v2.0) - 27-09-2007
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Thời gian xử lý trang này hết 0.032 giây.