Tuyển sinh

Các khóa học Lập trình viên Quốc tế ADSE 2018, Lập trình viên Quốc tế ACCP i17, Lập trình di động Android, Lập trình Java, ASP.NET MVC5, Lập trình viên mã nguồn mở PHP & MySQL được khai giảng hàng tháng tại Nghean-Aptech. Sinh viên theo dõi Lịch tuyển sinh để biết chi tiết.

    Khóa học Lập trình viên Quốc tế  ADSE 2018  
    Khóa học Lập trình viên JAVA & Android Professional  
    Khóa học Lập trình viên Quốc tế ACCP i17  
    Khóa học Lập trình Web với ASP.NET MVC5 
    Khóa học Lập trình Web với PHP, MySQL & Laravel  


Nghean-Aptech

Trường Đào tạo Lập trình viên quốc tế Nghean–Aptech được thành lập trên cơ sở hợp tác trực tiếp giữa Tập đoàn APTECH (Ấn Độ) và Công ty CP Đào tạo Tư vấn Giáo dục Quốc tế INTEC.

    Giới thiệu Tập đoàn APTECH (Ấn Độ)
    Giới thiệu hệ thống Aptech Việt Nam
    Môi trường học tập
    Đội ngũ giảng viên


Sinh viên xuất sắc

 Học viên tiêu biểu tháng 08/2017

Cập nhật: 11/9/2017.
Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Nghean-Aptech chúc mừng các sinh viên sau đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và trong các hoạt động phong trào của nhà trường trong tháng 08/2016.
Copyright © 2004 Nghean-Aptech Computer Education Giới thiệu  |  Liên hệ ( Xem tốt nhất với IE 7.0 & FF 2.0 ở 1024x768 pixels or higher )