Tuyển sinh

Các khóa học Lập trình viên Quốc tế, Quản tri mạng và Bảo mật, Kỹ thuật viên CNTT, Chuyên gia Hệ thống thông tin được khai giảng hàng tháng tại Nghean-Aptech. Sinh viên theo dõi Lịch tuyển sinh để biết chi tiết.

    Khóa học Lập trình viên Smart Professional .NET  
    Khóa học Lập trình viên Quốc tế ACCP i13  
    Khóa Quản tri mạng & Bảo mật Quốc tế ACNS 
    Chuyên gia Hệ thống thông tin ACSA  
    Khóa học Lập trình viên JAVA Professional  


Nghean-Aptech

Trường Đào tạo Lập trình viên quốc tế Nghean–Aptech được thành lập trên cơ sở hợp tác trực tiếp giữa Tập đoàn APTECH (Ấn Độ) và Công ty CP Đào tạo Tư vấn Giáo dục Quốc tế INTEC.

    Giới thiệu Tập đoàn APTECH (Ấn Độ)
    Giới thiệu hệ thống Aptech Việt Nam
    Môi trường học tập
    Đội ngũ giảng viên


Sinh viên xuất sắc

 Học viên tiêu biểu tháng 02/2015

Cập nhật: 10/2/2015.
Trường đào tạo Lập trình viên Quốc tế Nghean-Aptech chúc mừng các sinh viên sau đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và trong các hoạt động phong trào của nhà trường trong tháng 2/2015.
Copyright © 2004 Nghean-Aptech Computer Education Giới thiệu  |  Liên hệ ( Xem tốt nhất với IE 7.0 & FF 2.0 ở 1024x768 pixels or higher )